KOMUNIKAT

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od dnia 25.03.2020r. zadania oświatowe placówki będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób realizacji tych zadań zwanych „innym sposobem nauczania”. Informacje o sposobie i trybie ich realizacji w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły przekażą wychowawcy klas poprzez dziennik internetowy UONET+ dostępny na stronie internetowej szkoły: spgora.edu.pl

Dyrektor SP w Górze

Dorota Kołodziejska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *