Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górze informuje, że od 25.05.2020 roku umożliwia uczestniczenie uczniów klas I-III w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, uczniom klasy VIII w konsultacjach, a od 01.06.2020 również uczestniczenie w konsultacjach uczniom klas IV – VII, zgodnie z harmonogramem zajęć i zamieszczonymi procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w szkole w okresie pandemii COVID-19.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *