STOŁÓWKA SZKOLNA WYDAWANIE OBIADÓW

2020/2021 R.

Ze względu na obostrzenia sanitarne w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i rodziców wpłaty za obiady należy dokonywać wyłącznie na konto szkoły:

Nr konta 44 1160 2202 0000 0001 1884 4509

PRZYJMOWANIE ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

TERMINY PRZYJMOWANIA WPŁAT ZA MIESIĄC

  • Styczeń             01-10.01.2021
  • Luty                  11-22.01.2021
  • Marzec             11-22.02.2021
  • Kwiecień          11-22.03.2021
  • Maj                   11-22.04.2021
  • Czerwiec          11-22.05.2021

Za m-c styczeń od 01 stycznia do 10 stycznia

10 x 4,00 = 40,00 dla ucznia
10 x 6,00 = 60,00 dla pracownika

W tytule przelewu należy podać:
– miesiąc i rok, na który są wykupione obiady
– imię i nazwisko dziecka
– klasa, do której uczęszcza dziecko
Np.: „Opłata za obiady za WRZESIEŃ 2020 r., Jan Kowalski, kl. 4C.

Prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonych terminach. Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek szkoły.

W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecka

 z osobna.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole (choroba, wycieczka itp.) należy zgłosić w sekretariacie telefonicznie 58 676 63 93 lub na adres: sekretariat@spgora.edu.pl   odliczenia będą dokonywane od trzeciego dnia absencji (np. jeśli dziecko jest nieobecne od poniedziałku to odliczenie następuje od środy). Kwota wynikająca z nieobecności będzie odliczona w następnym miesiącu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *