Język kaszubski

Rok szkolny 2021/2022

Kaszëbsczé webinaria – chcemë le sã inspirowac (17)
W webinarium szkólnô Magdaléna Płotka-Garstka pòkôże jak w czekawi spòsób mòże ùczëc historie Kaszëb. Daje òsoblëwé bôczënié na historiã swòjégò òkòlégò – Môłi Òjczëznë.
Przë leżnosce Jastrowëch Swiãtów,
Żeczã cobë ti złi stelë sã bëlnyma,
żebë miłota wepôlała w sercu kôżderną niezgarã,
a Christus ùmãczony za naje grzéchë,
ùtacył w swòjich renach lëdzczé słabòscë.

Wesołëch Jastrów!


Dzień Jedności Kaszubów obchodzimy 19 marca na pamiątkę pierwszej wzmianki zawartej
w dokumencie papieża Grzegorza IX z 1238 roku.
Tak w obecnym roku szkolnym świętowali chłopcy z klasy III.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka, Kaszubi z klasy II i III przygotowali kartki i kaszubskie życzenia:


Z leżnotë Waszégò swiãta,
żëczã Wóm wiele zdrowiégò,
szczescô i redoscë na kòżdëchny pòstãpny dzéń.
Niech Wama w żëcym wiedno sã szczescy,
A w gnôtach nigdë nie trzeszczi.