Psycholog

Psycholog

Aleksandra Hopa

W roku szkolnym 2022/2023 zapraszam ( do pokoju przy sali gimnastycznej)

Pomoc i wsparcie dla uczniów, którzy:

–  sami nie potrafią rozwiązać swojego problemu

–  czują się niezrozumiani w szkole, w domu lub grupie rówieśniczej

  •  mają trudności w nauce
  • przeżywają trudności związane z okresem dojrzewania

Do psychologa szkolnego możecie zwracać się z problemami związanymi ze szkołą, ale również z rówieśnikami czy problemami domowymi.

Do moich zadań należy również:

    •       inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych.

    •       podejmowanie działań i zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży.

    •       udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb.

    •       diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu i szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

    •       konsultacje z rodzicami omawianie bieżących potrzeb, trudności dziecka, wspólne działanie dla jego dobra i zapewnienia jak najlepszych warunków rozwoju.

Zapraszam Was wszystkich serdecznie do indywidualnych konsultacji, gdzie poznamy się wzajemnie w przyjaznej atmosferze z zachowaniem poufności i dyskrecji.