Psycholog

Monika Hoppe

W roku szkolnym 2018/2019 zapraszam w poniedziałki i wtorki ( do pokoju przy sali gimnastycznej)

Moim zadaniem i powołaniem jest udzielanie wsparcia emocjonalnego i pomocy wszystkim, którzy tego potrzebują. Zapraszam do siebie tych którzy:

-sami nie potrafią rozwiązać swojego problemu

-czują się niezrozumiani w szkole, w domu lub grupie rówieśniczej

-maja trudności w nauce

-przeżywają trudności związane z okresem dojrzewania

Podchodzę indywidualnie do każdego ucznia/rodzica ze zrozumieniem problemów
a także innych czynników, które spowodowały znalazł się w trudnej sytuacji.

Do moich zadań należy :

 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
   w sytuacjach kryzysowych.
 • podejmowanie działań i zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży.
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
  do rozpoznanych potrzeb.
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu i  szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 • konsultacje z rodzicami omawianie bieżących potrzeb, trudności dziecka, wspólne działanie dla jego dobra i zapewnienia jak najlepszych warunków rozwoju.

Zapraszam Was wszystkich serdecznie do indywidualnych spotkań, rozmów i konsultacji, gdzie poznamy się wzajemnie w przyjaznej atmosferze z zachowaniem poufności
 i   dyskrecji. Chciałabym aby mój gabinet był dla was 'bezpiecznym miejscem' w którym każdy może czuć się swobodnie i dobrze.

Dlatego:

Nie bójcie się przyjść do mnie z każdą, nawet z pozoru błahą sprawą.Nie bójcie się opowiedzieć o sobie i swoim życiu zarówno szkolnym, jak i pozaszkolnym