Samorząd uczniowski- informacje

Samorząd Uczniowski jest organizacją obejmującą uczniów klas I-VIII, której wszechstronne działania kształtują osobowość dziecka., pozwalają na pewną swobodę w kreowaniu  rzeczywistości szkolnej i przyczyniają się do rozwoju samorządności uczniów.Plan pracy na ten rok szkolny, został zaakceptowany przez panią dyrektor, uwzględniał  on propozycje uczniów, a także priorytety dla szkoły na dany rok.Uczniowie realizują zadania związane z edukacja społeczną, patriotyczno-obywatelską, zdrowotną, regionalną i ekologiczną.

Podstawowym zadaniem członków prezydium jest aktywny udział w organizowaniu działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i artystycznej uczniów.

Zrealizowane i planowane działania:

 •   nowelizacja  regulaminu SU,
 •   opracowanie planu pracy na dany rok szkolny,
 •   zebrania zarządu z opiekunkami – wg potrzeb,
 •   wprowadzenie „szczęśliwego numerka”,
 •   przygotowanie gazetek okolicznościowych,
 •   przygotowanie życzeń dla pracowników  SSP w Górze z okazji DEN, Świąt Bożego Narodzenia,
 •   przygotowanie upominków dla klasy I z okazji ślubowania,
 •   wykonanie kartek świątecznych dla Rady Rodziców, przyjaciół szkoły, władz gminnych, seniorów,
 •   organizowanie dyskotek i zabaw szkolnych dla uczniów,

*dyskoteka „na wejście” w październiku dla klas IV-VIII

*andrzejki – wróżby i konkursy dla klas 0-III i IV-VIII

 *bal karnawałowy

*dyskoteka letnio-wakacyjna

 •   organizowanie i współorganizowanie uroczystości i imprez szkolnych

Dzień Edukacji, Walentynki, Dzień Patrona, Festyn z okazji Dnia Matki i Dziecka

 • organizowanie konkursu wiedzy o patronie
 • przeprowadzenie wyborów do SU na nowy rok szkolny

  Skład Samorządu Uczniowskiego

  w roku szkolnym 2019/20.

  Kaja Dudkiewicz kl VIII- przewodnicząca

  Julia Bonk kl VI- zastępca

  Samira Konkol kl VI- asystent

  Kornelia Garstka kl VI – asystent

  Daria Pobłocka kl. VI- asystent

  Monika Janowska kl VIII – asystent

  Karolina Błaszk kl VIII- asystent

  Ziemowit Szeluga kl VII- asystent

  Opiekunowie:

  Aleksandra Woźniak

  Lucyna Lessnau