Skład Rady Rodziców

  1. Maciąga Mirela- przewodnicząca
  2. Sumisławska Anita z-ca przewodniczącej
  3. Pobłocka Katarzyna- sekretarz
  4. Dudkiewicz Elżbieta- skarbnik
  5. Janowska Katarzyna- członek
  6. Szczepaniak Katarzyna- członek